Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Elämys (Tutustu osa-alueeseen)
Julkaistu 29.6.2020
Hakuaika päättyy 10.8.2020
Osa-alue Elämys
Pestin taso Päällikkö
Ikäkaudet vaeltajille, aikuisille

Miten Kajosta viestitään sisäisesti ja ulkoisesti? Miltä Kajon viestintä ja markkinointi näyttää? Missä kanavissa viestintää ja markkinointia tehdään ja millaisella otteella? 

Etsimme kesän alussa pestatulle viestintä- ja markkinointipäälliköllemme paria vastaamaan Kajon viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuuden johtamisesta. Viestintää ja markkinointia luotsaamaan etsitään sinua, jolla on jo valmiiksi osaamista jalkauttaa leirin tavoitteet näkyväksi osaksi leirin viestintää ja markkinointia. Viestintä- ja markkinointipäälliköt toimivat myös osana Kajon laajennettua leiritoimikuntaa. 

Toivomme vima-päälliköltä kokemusta johtamisesta sekä viestinnästä ja markkinoinnista – partiosta tai sen ulkopuolelta. Toivottavasti sinulla on myös kokemusta somen saloista ja tavoittavan viestinnän tekemisestä, sillä vima-päälliköiltä odotetaan myös valmiutta laittaa itse kädet saveen ennen viestinnän ja markkinoinnin organisaation kasvamista. Jos sinulta eivät ole siis käytännön toteutustavat kadoksissa, mutta toisaalta myös visiota luoda koko Suomen tavoittava mielenkiintoinen viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuus löytyy, olet etsimämme tyyppi! 

Pestissä pääset parisi kanssa muodostamaan johtamasi viestinnän ja markkinoinnin organisaation yhdessä elämysjohtajien kanssa. Lisäksi pääset konkreettisesti vaikuttamaan siihen, miten Kajosta viestitään ja millaista leirin markkinointi kaikessa laajuudessaan on. Viestintä- ja markkinointipäällikön pestistä saa vankkaa johtamiskokemusta sekä työelämässäkin merkittäviä viestinnän ja markkinoinnin näyttöjä. Ajankäytön puolesta pesti vaatii viikoittaista panosta läpi projektin ja ajoittain valmiutta reagoida nopeasti. 

Koska viestintä ja markkinointi on koko leiriprojektin läpileikkaava kokonaisuus, pestissä toimitaan myös tiiviissä yhteistyössä koko leiriorganisaation kanssa erityisesti toimivan sisäisen viestinnän organisoimisen parissa. Johtajaparina pestissä toimii toinen viestintä- ja markkinointipäällikkö Pauliina Kajava. Tarkempi parin tehtävänjako sovitaan yhdessä myöhemmin. 

Lisätietoja pestistä saat elämysjohtajilta Anna Enbuskelta ja Minna Martikaiselta sekä toiselta viestintä- ja markkinointipäälliköltä Pauliina Kajavalta (etunimi.sukunimi@partio.fi).

« Kaikki avoimet pestit