Saavutettavuuspäällikkö (2 hlöä)

Osallistujat (Tutustu osa-alueeseen)
Julkaistu 30.6.2020
Hakuaika päättyy 10.8.2020
Osa-alue Osallistujat
Pestin taso Päällikkö
Ikäkaudet vaeltajille, aikuisille

Kajon tavoitteena on olla mahdollisimman monen saavutettavissa. Leirin kohderyhmää ovat lippukuntien tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäiset sekä aikuiset. Leirille voivat osallistua myös vastaavan ikäiset ei-vielä-partiolaiset. Tavoitteena on, että jokaisen Kajosta kiinnostuneen on mahdollisimman helppoa tulla ja osallistua leirille osaksi aikaa tai koko ajaksi.

Saavutettavuuspäälliköt kuuluvat Osallistujat-osa-alueen johtoryhmään ja ovat osa laajennettua leiritoimikunta.  Osa-alueen johtoryhmä sekä laajennettu leiritoimikunta ovat vahva tukijoukko päällikköpestissä toimiville. Saavutettavuuspäälliköt johtavat saavutettavuusryhmää, jonka rekrytoinnista he myös vastaavat.

Saavutettavuuspäälliköiden tehtävänä on tuoda saavutettavuuden näkökulma leirin ja projektin tekemisen eri vaiheisiin. Saavutettavuusryhmä ei mieti ainoastaan leirille osallistumista, vaan myös koko projektin saavutettavuutta – jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Kajo soveltaa saavutettavuusohjetta sekä Helppo tulla -tunnuksen kriteereitä. Päälliköt miettivät ja tunnistavat eri osallistujaryhmien mahdollisuuksia osallistua Kajolle, sekä aktiivisesti etsivät ratkaisuja osallistumisen esteiden poistamiseen vahvassa yhteistyössä muiden osa-alueiden kanssa. Projektin osa-alueiden lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti FiSSc:n, SP:n saavutettavuustyöntekijän sekä luottisten kanssa.

Pestissä on mahdollisuus tarttua yhteen kiinnostavimmista teemoista partiokentällä ja saada aikaa pysyviä malleja tuleville projekteille. Pesti haastaa miettimään leirille ja projektiin osallistumisen mahdollisuuksia, ja tarjoaa oivan kehittämismahdollisuuden koko saavutettavuuden kentälle. Kaikkea ei tarvitse osata vielä pestin alkaessa, vaan paljon saa oppia myös projektin aikana.

Pestissä toimiminen vaatii sujuvaa suomen kielen taitoa, sekä kirjallisesti että suullisesti.

Pesti alkaa elokuussa 2020 ja päättyy syys-lokakuussa 2022.

Pesti edellyttää osallistumista osa-alueen sekä oman johdettavan ryhmän Teams-palavereihin (noin kerran kuussa) ja osa-alueen sekä laajennetun leiritoimikunnan yhteisiin viikonloppuseminaareihin 3-4 kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja johtamiseen kokousten ulkopuolella.

Lisätietoja pestistä antaa osallistujajohtaja Katriina Rauman, katriina.rauman@partio.fi

« Kaikki avoimet pestit