Osallistujapalveluiden päällikkö

Osallistujat (Tutustu osa-alueeseen)
Julkaistu 28.6.2020
Hakuaika päättyy 10.8.2020
Osa-alue Osallistujat
Pestin taso Päällikkö
Ikäkaudet vaeltajille, aikuisille

Osallistujapalveluiden päällikkö kuuluu Osallistujat-osa-alueen johtoryhmään ja on osa laajennettua leiritoimikuntaa. Päällikkö toimii parina tiedonhallintapäällikölle, jonka kanssa yhdessä suunnitellaan leirialueen palvelukokonaisuutta. Tiedonhallintapäällikkö on jo rekrytoitu. Osa-alueen johtoryhmä sekä laajennettu leiritoimikunta ovat vahva tukijoukko päällikköpestissä toimiville. Osallistujapalveluiden päällikkö suunnittelee yhdessä muiden osa-alueiden kanssa palvelut, joita alaleireihin tuodaan ja sopii kuka niistä vastaa.  Osallistujien osa-alueen lisäksi päällikkö tekee erittäin tiivistä yhteistyötä palveluiden osa-alueen kanssa.

Osallistujapalveluiden päällikkö toimii sujuvasti koko leirin organisaation kanssa, erityisesti verkostotyöskentelyn hallitseminen on tärkeää pestissä. Pesti on myös mahdollisuus päästä kehittämään uudenlaista ajattelua suurleiripalveluista, joka vaatii myös epävarmuuksien sietokykyä ja hyvää muutoksen sietokykyä. Osallistujapalveluiden päällikkö on osallistujien linkki palveluihin ja toisinpäin.

Pestissä pääsee  vaikuttamaan koko leirin organisointiin ja suunnitteluun varhaisessa vaiheessa. Se on mahdollisuus oppia laajan kokonaisuuden johtamisesta. Pesti tarjoaa mahdollisuuden kehittyä parijohtajuudessa ja on hyvä paikka päästä kokeilemaan ja kehittämään kahden osa-alueen yhteisjohtamista. Kaikkea ei tarvitse osata vielä pestin alkaessa, vaan paljon saa oppia myös projektin aikana.

Pestissä toimiminen vaatii sujuvaa suomen kielen taitoa, sekä kirjallisesti että suullisesti. Lisäksi hyvä englannin kielen taito on plussaa.

Pesti alkaa elokuussa 2020, ja päättyy syys-lokakuussa 2022.

Pesti edellyttää osallistumista osa-alueen sekä oman johdettavan ryhmän Teams-palavereihin (noin kerran kuussa) ja osa-alueen sekä laajennetun leiritoimikunnan yhteisiin viikonloppuseminaareihin 3-4 kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja johtamiseen kokousten ulkopuolella.

Lisätietoja pestistä antaa osallistujajohtaja Katriina Rauman, katriina.rauman@partio.fi

« Kaikki avoimet pestit