Kansainvälisyyspäällikkö (2 hlöä)

Osallistujat (Tutustu osa-alueeseen)
Julkaistu 28.6.2020
Hakuaika päättyy 10.8.2020
Osa-alue Osallistujat
Pestin taso Päällikkö
Ikäkaudet vaeltajille, aikuisille

Kansainvälisyyspäälliköt (kv-päälliköt) vastaavat leirin kansainvälisyydestä ja kv-vieraista. Kv-päälliköt kuuluvat Osallistujat-osa-alueen johtoryhmään ja ovat osa laajennettua leiritoimikunta.

Osa-alueen johtoryhmä ja laajennettu leiritoimikunta ovat vahva tukijoukko päällikköpestissä toimiville.

Kv-päälliköiden tehtävänä on johtaa ja suunnitella Kv-ryhmän toimintaa. Päälliköt vastaavat Kv-ryhmän rekrytoinnista. Yhteistyö muiden projektin osa-alueiden ja KVY-valiokunnan kanssa on merkittävä osa pestiä. Kv-päälliköt vastaavat ryhmänsä kanssa Kajolle osallistuvien ulkomaalaisten partiolaisten hyvinvoinnista, viihtymisestä ja täyspainoisesti leirielämään osallistumisesta ja leirimme kansainvälisyydestä. Merkittävä osa pestiä on ennen leiriä tapahtuva markkinointi ja kv-osallistujien logistiikan suunnittelu ja toteutus. Kv-ryhmä vastaa myös kv-vieraiden tiedottamisesta yhteistyössä Elämyksen osa-alueen kanssa. Kv-ryhmä toimii tiiviisti yhteydessä myös leirille osallistuvien lippukuntien kanssa, mm. ystävyyslippukunta ja Home Hospitality -toiminnan organisoinnissa.

Pestissä pääsee vaikuttamaan koko leirin organisointiin ja suunnitteluun varhaisessa vaiheessa. Se on mahdollisuus oppia laajan kokonaisuuden johtamisesta. Pestissä oppii myös muiden partiomaiden tavoista toimia. Pestin aikana pääsee tutustumaan laajaan joukkoon partiolaisia ja rakentamaan myös omia partioverkostoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kaikkea ei tarvitse osata vielä pestin alkaessa, vaan paljon saa oppia myös projektin aikana.

Pestissä menestyminen edellyttää aiempaa partiokokemusta. Pestissä toimiminen vaatii sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, sekä kirjallisesti että suullisesti.

Pesti alkaa elokuussa 2020 ja päättyy syys-lokakuussa 2022.

Pesti edellyttää osallistumista osa-alueen sekä oman johdettavan ryhmän Teams-palavereihin (noin kerran kuussa) ja osa-alueen sekä laajennetun leiritoimikunnan yhteisiin viikonloppuseminaareihin 3-4 kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja johtamiseen kokousten ulkopuolella.

Lisätietoja pestistä antaa osallistujajohtaja Katriina Rauman, katriina.rauman@partio.fi.

« Kaikki avoimet pestit