Alaleiripäällikkö (2 hlöä)

Osallistujat (Tutustu osa-alueeseen)
Julkaistu 28.6.2020
Hakuaika päättyy 10.8.2020
Osa-alue Osallistujat
Pestin taso Päällikkö
Ikäkaudet vaeltajille, aikuisille

Leiriarkea alaleireissä viettävät kaikki leirille osallistuvat partiolaiset.

Alaleiripäälliköt kuuluvat osallistujat osa-alueen johtoryhmään, sekä ovat osa laajennettua leiritoimikuntaa. Päälliköt vastaavat koko alaleiriorganisaatiosta ja sen toiminnoista.  Osa-alueen johtoryhmä sekä laajennettu leiritoimikunta ovat vahva tukijoukko päällikköpestissä toimiville.

Alaleiripäälliköt vastaavat alaleirien organisoinnista ja rekrytoinnista sekä osallistujalogistiikasta. Yhteen alaleiriin räätälöidään perheille sopivat palvelut. Osallistujalogistiikkaan kuuluu sekä saapuminen ja lähteminen, että leiripäivien juoksutuksen miettiminen. Leirilippukuntien sijoittelu ja alaleirien muodostaminen on alaleiripäälliköiden vastuualueella. KV-vieraat sijoitetaan leirilippukuntiin yhteistyössä KV-organisaation kanssa.  Alaleiripäälliköt vastaavat tuesta ja tiedotuksesta lippukuntiin yhteistyössä elämyksen osa-alueen kanssa. Yhteistyötä tehdään leiriorganisaation lisäksi myös piirien valmentajien ja muun aluetyön kanssa.

Alaleiripäälliköt ovat alaleirien tuki ja turva. Päälliköt toimivat tarvittaessa alaleirien vastuuhenkilöiden sijaisina, mutta he eivät johda mitään alaleiriä pysyvästi.

Pestissä pääsee vaikuttamaan koko leirin organisointiin ja suunnitteluun varhaisessa vaiheessa. Se on mahdollisuus oppia laajan kokonaisuuden johtamisesta. Pestin aikana pääsee tutustumaan laajaan joukkoon partiolaisia, ja rakentamaan myös omia partioverkostoja. Pesti tarjoaa hyvän mahdollisuuden oman johtajuuden tarkasteluun ja kehittämiseen.Kaikkea ei tarvitse osata vielä pestin alkaessa, vaan paljon saa oppia myös projektin aikana.

Pestissä menestyminen edellyttää aiempaa partiokokemusta. Pestissä toimiminen vaatii sujuvaa suomen kielen taitoa, sekä kirjallisesti että suullisesti. Lisäksi hyvä englannin kielen taito on plussaa.

Pesti alkaa elokuussa 2020 ja päättyy syys-lokakuussa 2022.

Pesti edellyttää osallistumista osa-alueen sekä oman johdettavan ryhmän Teams-palavereihin (noin kerran kuussa) ja osa-alueen sekä laajennetun leiritoimikunnan yhteisiin viikonloppuseminaareihin 3-4 kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja johtamiseen kokousten ulkopuolella.

Lisätietoja pestistä antaa osallistujajohtaja Katriina Rauman, katriina.rauman@partio.fi

« Kaikki avoimet pestit