Arvoisa lukija,

Aivan mahtavaa, että olet kiinnostunut Finnjamboreen 2022 leiritoimikuntapesteistä ja olet päätynyt tänne asti. Tältä sivulta löydät lisätietoa pestihakuun liittyen sekä meidän pohdintoja leiritoimikunnan kokoonpanosta ja Finnjamboreen organisaatiosta.

Me ollaan jo syksyn ajan kerätty jäsenistöltä ajatuksia ja niiden pohjalta tällä hetkellä työstetään projektin tavoitteita. Onkin kutkuttavaa ajatella, että kohta meitä on tätä tekemässä jo isompi joukko, ja pallo lähtee tosissaan pyörimään.

Leiritoimikunnan haku on siis parhaillaan käynnissä. Lisää pestejä on tarjolla kesällä/alkusyksystä 2020.

Jos tämän sivun luettuasi jokin askarruttaa, ethän epäröi olla yhteydessä. Yhteystiedot löydät sivun alalaidasta.

Kerttu ja Janne
Finnjamboree 2022 leirinjohtajat

Yleistä leiritoimikuntapesteistä

Tulevan Finnjamboreen leiritoimikunta muodostuu leirinjohtajista, kahdeksasta eri osa-alueen johtajasta sekä tulevasta projektityöntekijästä. Vaikka leiritoimikuntalaisille on jaettuna projektin keskeiset osa-alueet vastuualueiksi, on leiritoimikuntalainen kuitenkin yleisjohtaja. Tämä tarkoittaa, ettei pestiin valitulla ole välttämätöntä olla kovaa substanssiosaamista johtamastaan osa-alueesta, vaan tärkeämpää on kyky katsoa suurien kokonaisuuksien perään.

Leiritoimikuntalainen toimii kahdessa ryhmässä: leiritoimikunnassa sekä oman osa-alueensa johtoryhmässä. Keskeistä on pystyä sitoutumaan projektin yhteisiin tavoitteisiin ja koko projektin onnistumisen varmistamiseen - myös oman osa-alueen ulkopuolelta ajateltuna. Jokainen leiritoimikuntalainen vastaa myös oman osa-alueensa budjetoinnista.

Haemme hyviä tyyppejä, joilla on taustalla jo kokemusta partion sisältä jostain suuremmasta vastuutehtävästä. Koet olosi mukavaksi suurien kokonaisuuksien parissa, ajattelet mielelläsi asioita uudella tavalla ja olet valmis kantamaan suurta vastuuta. Sinulla on projektitaitoja nippu taskussa: suunnittelet, aikataulutat, asetat tavoitteita, johdat ja budjetoit mielelläsi ja näppärästi. Sinulla on näkemystä Finnjamboreen kehittämisestä sekä palat halusta päästä tekemään seuraavan kolmen vuoden ajan suomalaisen partion näkyvimpiä ja siisteimpiä pestejä!

Leiritoimikuntalaisen pesti kestää miltei kolme vuotta (02/2020-12/2022) ja tulee vaatimaan merkittävää ajankäyttöä. Ajankäytöstä, suunnitteluseminaareista ja työskentelyn tavoista tulee tuleva leiritoimikunta päättämään yhdessä. Leiritoimikuntalaisen pestissä sinun tulee pystyä osallistumaan ja fasilitoimaan etäkokouksia, matkustamaan Suomen sisällä sekä tuottamaan hyvää suomen kieltä puheessa sekä kirjallisessa muodossa.

Leiritoimikunnan rakenteesta

Tässä on kuvattu leiritoimikunnan suunniteltu rakenne. Rakenne on alustava ja meidän paras ajatuksemme asiasta tällä hetkellä. Rakenne ei ole kiveen hakattu ja haluammekin leiritoimikunnan ensimmäisissä kokoontumisissa vielä työstää tätä yhdessä. Jos siis jokin on mielestäsi väärässä paikassa, älä huoli. Voimme yhdessä keskustella mikä sen oikeampi paikka olisi. 

Rakennekaaviossa ei ole myöskään vielä hahmoteltu organisaation seuraavaa tasoa tai siihen liittyviä pestejä. Pestikuvauksissa toki on listattu asioita tai toimintoja, joista osa-alue vastaa. Näihin kaikkiin luonnollisesti osa-alueen johtajat vaikuttavat merkittävästi.

Osaan leiritoimikuntalaisten pesteistä haemme lähtökohtaisesti johtajaparia ja osaan yksittäistä johtajaa. Voit kuitenkin hakea jokaiseen pestiin joko yksin tai parin kanssa. Jokaista hakemusta käsittelemme yksilönä, haastattelut hoidamme ensimmäisessä vaiheessa yksin ja saatamme valita henkilöitä myös ilman hakenutta paria. On kuitenkin arvokasta, jos jo tiedät kenen kanssa tulet toimeen parhaiten – tai tiedät toimivasi parhaiten yksin.

Kasvatusjohtaja

Kasvatusjohtajana vastaat projektissa leirille osallistuvien ikäkausien (tarpoja-samoaja-vaeltaja) päivittäisestä leiriohjelmasta. Tämä sisältää niin ohjelmalaaksoissa (tms) tapahtuvan partiokasvatuksen kuin myös "vapaa-ajan" aktiviteettien kautta tapahtuvan kasvun kokonaisuuden. Tähän kokonaisuuteen liittyy läheisesti myös luotsauksen ja ohjaamisen kokonaisuudet.

Leiriohjelman lisäksi vastuualueisiisi kuuluvat katsomuskasvatuksellinen toiminta, projektin aikainen oppiminen ja osaamisen tunnustaminen sekä partiokasvatuksellisuuden näkyminen läpi kaiken projektin toiminnan.

Toimit tiiviissä yhteistyössä myös SP:n kasvatusvaliokuntien kanssa. Osallistut myös aktiivisesti yhteistyössä pohdintaan, miten projektin aikaiset partion ohjelmapainotukset näkyvät Finnjamboreella ja sen tekemisessä sekä viestinnässä.

Tähän pestiin ei voi enää jättää hakemuksia

Osallistujajohtaja

Osallistujajohtajana vastaat osallistujille näkyvimmistä palveluista: handlaat alaleirit, perheleirin sekä osallistujalogistiikan kokonaisuudet näppärästi. 

Vastuualueeseesi kuuluu myös varmistaa, että jokaisella leirin kohderyhmäläisellä on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua leirille: esteettömyys, saavutettavuus sekä syrjimättömyyden periaatteet ovat sinulle tärkeitä ja olet valmis ajattelemaan näistä kokonaisuuksista uudella tavalla.

Näiden lisäksi vastaat myös kansainvälisistä vieraistamme ja heidän leirikokemuksestaan vastaten koko projektin KV-kokonaisuudesta.

Toimit sujuvassa yhteistyössä mm. SP:n moninaisuusryhmän, aluevaliokunnan sekä KV-valiokunnan kanssa.

Tähän pestiin ei voi enää jättää hakemuksia

Elämysjohtaja

Elämysjohtajana vastaat projektin elämyksellisyydestä ja pidät huolta siitä, että finnjamboree on erityinen ja omanlaisensa partioelämys.

Elämykseen kuuluu mm. viestintä ja markkinointi, leirin tarina ja biisi sekä niiden hyödyntäminen. Näiden vuoksi onkin luontevaa, että vastaat myös koko leirin yhteisistä elämyksellisistä (ilta-)ohjelmista.

Lisäksi Elämys vastaa leirin kahviloista, kioskeista ja leirituotteista. Toki myös palvelumuotoilu, leirin arkkitehtuuri, ulkoasu ja leirikaava ovat lähellä sydäntäsi.

Projektin viestinnästä ja markkinoinnista vastaava pyritään pestaamaan heti leiritoimikunnan jälkeen osaksi elämyksen tiimiä. Pestauksessa mukana ovat leirinjohtajat. 

Luontevana yhteistyökumppaninasi ovat ainakin SP:n ViMa-työryhmät ja -valiokunnat, kokeilukulttuuriryhmä ja Partioaseman toimistohenkilökunta. 

Hae Elämysjohtajaksi

Palvelujohtaja

Palvelujohtajana vastaat projektin osallistujille ja tekijöille tarjottavista hyvinvointiin, turvallisuuteen sekä elämiseen liittyvistä palveluista. Näitä ovat mm. muonitus, turvallisuus, leiritoimisto, hygienia, kierrätys, infra, rakennelmat sekä sisäinen logistiikka.

Lisäksi Palvelut –osa-alueen vastuulle kuuluu rakennus- ja purkuleirin organisointi ja johtaminen.

Osa-alueesi vastuulle kuuluu myös projektin tiedonhallinta sekä digitaaliset palvelut. Näissä tehdään paljon yhteistyötä myös järjestön kiinteän organisaation ja partioaseman työntekijöiden kanssa. Projektin tiedonhallinnasta vastaava pyritään pestaamaan heti leiritoimikunnan jälkeen osaksi palveluiden tiimiä. Pestauksessa mukana ovat leirinjohtajat. 

Teet myös mielelläsi yhteistyötä muiden SP:n suurtapahtumien kanssa pohtiessasi etuja esimerkiksi palveluiden toteuttamisen näkökulmasta.

Hae Palvelujohtajaksi

Resurssijohtaja

Resurssijohtajana vastaat projektin taloudesta sekä HR-asioista ja vapaaehtoistuesta. Kumppanuudet ja erilaiset yhteistyökuviot kuuluvat myös tämän osa-alueen tehtäviin.

Vastaat myös yhdestä isoimmista koko projektin kattavista prosesseista: hankinta-logistiikka-varasto-jälleenmyynti.

Eurojen ja ihmisten vastapainona tässä pestissä pääset myös syventämään osaamistasi kestävän kehityksen teemoista erityisesti ympäristön ja vastuullisuuden osalta.

Tämän osa-alueen tehtäviin on hahmoteltu myös vastuuta vierailupäivästä, VIP-vieraista sekä projektin jatkuvasta arvioinnista ja analysoinnista.

Partion sisäisistä yhteistyökumppaneista toimit sujuvasti ainakin talous-, vapaaehtoistuen- ja y-valiokuntien kanssa sekä Partioaseman työntekijöiden kanssa.

Tähän pestiin ei voi enää jättää hakemuksia

Leiritoimikunnan jäsen

Etkö tiedä, mihin pestiin hakea!

Ei hätää, voit jättää meille avoimen hakemuksen!

Kerrothan meille avoimessa hakemuksessa minkälaiset asiat/teemat sinua erityisesti kiinnostavat.

Tähän pestiin ei voi enää jättää hakemuksia

Miten hakea

Voit hakea jokaiseen pestiin yksin tai parina. Jos haette parina, täyttäkää omat hakulomakkeet sekä kirjatkaa lomakkeeseen tieto parina hakemisesta.

Voit hakea johonkin tiettyyn pestiin tai jättää avoimen hakemuksen leiritoimikunnan jäseneksi. Kirjaathan hakemukseesi, onko tämä tietty pesti sinulle ehdoton tai oletko valmis kuulemaan myös muista mahdollisuuksista Finnjamboree-projektissa.

Hakeminen tapahtuu Kuksassa omilla Kuksa-tunnuksillasi. Jokaisen pestin esittelyssä yllä on painike, joka vie Kuksan hakulomakkeelle kyseisen pestin hakuun.

Mainitse hakemuksessasi ainakin nämä

  • Kiinnostavimmat kohdat partio-CV:stäsi
  • Onnistunein ja haastavin johtamistilanteesi
  • Miksi juuri tämä pesti kiinnostaa sinua?
  • Miltä partio sinusta näyttää seuraavan Finnjamboreen jälkeen?
  • Keskeiset vahvuutesi ja heikkoutesi pestiä ajatellen

Tuntuvatko pestit liian suurilta? Jännittääkö vastuu tai oma osaamisen taso?

Vaikka leiritoimikuntalaisten pestit ovatkin isoja ja aikaavieviä, meille tärkeää on pestien pitäminen ihmisen kokoisena. Suurleirin tekemisen ei pidä olla toinen työpaikka tai vaatia yöunien uhraamista. Yhtenä arvonamme onkin, että finnjamboreen jokaisessa tehtävässä jokaisella on mahdollisuus kasvaa, oppia uutta, nauttia tekemisestä, saada kiitosta ja nähdä oman työnsä jälki.

Jos kuitenkin mietit, onko sinusta kuvailemiimme tehtäviin etkä vielä uskalla hakea, olethan yhteydessä suoraan meihin. Juttelemme erittäin mielellämme jokaisen kanssa ja pohdimme yhdessä millainen tehtävä juuri sinulle sopii seuraavassa suurleiriprojektissa.

Jokaiseen tehtävään on tarjolla myös juuri sinulle räätälöityä apua ja ohjausta, juuri sinulle sopiva määrä.

Ole rohkea ja aloita uusi vuosikymmen pukemalla liian isot saappaat jalkaasi. Ne istuvat sinulle kyllä!

OLLAAN YHTEYDESSÄ

Kysy lisää tai kerro ajatuksistasi

Mikäli mikä vain jäi askarruttamaan, olethan yhteydessä

Janne - janne.costiander@partio.fi, 050 552 1054

Kerttu - maria.nikkari@partio.fi, 044 975 7270